Geschiedenis

Een streepje geschiedenis

“Nieuwe toneelgroep opgericht te Gistel. In de schoot van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen had donderdagavond de stichtingsvergadering plaats …” Het begin van een persbericht, voorjaar 1981. Jos Quintyn had samen met de toenmalige voorzitter van ‘De Bond’, Karel Vanroose, en met Molly Pintelon en Albert Demaeyer het initiatief genomen om een nieuw toneelgezelschap op te richten. Het was eigenlijk een nieuw gebouw op oude vestingen, want de naam van de kersverse kring was en is deze van het toneelgezelschap dat enkele tientallen jaren voordien actief was in Gistel en verwijst naar de in gele steen opgetrokken Gistelse kerktoren.

Baby Hamilton

Weldra zat een enthousiaste groep samen om een eerste stuk te kiezen: het werd “Baby Hamilton”. Een 14-koppige cast, geregisseerd door Molly Pintelon, kon van start. Het decor werd toen opgetimmerd in de garage van Achiel Hollevoet. Première, oktober 1981. De spanning was te snijden toen het zaallicht uitging, de spots de scène doopten en er “geklopt” werd om te kunnen starten. De voorstelling kende een groot succes en vanaf dan volgden er een 50-tal grote en kleine producties met heel wat reisvoorstellingen én met veel anekdotes in het kielzog, o.m. over de “trous de mémoire”, de overgeslagen bladzijden van het script, de nep of echte cognac of over een (echte) aap als medespeler… Anekdotes ook over decoropbouw in het oude “naaiatelier” recht tegenover het college waar de muizen menige actrice de stuipen op het lijf jaagden. Bij GTG werd ook regelmatig de voorzittersfakkel doorgegeven. Karel kende dus heel wat opvolgers: Freddy Matten, Arnold Lernout, Jos Quintyn, Paul Mortier, Veerle Slabbinck, Geert Catrysse, Lidwina Six en Bob Depuydt. Uiteraard betekent ook de nieuwe Gistelse accommodatie een grote sprong voorwaarts, wat niet wegneemt dat voor ons het Sint-Godelievecollege nog altijd onmisbaar is voor de vele repetities!

Succes en tegenslag

Niet alles was rozengeur en maneschijn. Ooit brandde het decor volledig af, gelukkig zonder slachtoffers. Het gebeurde vlak vóór de vertoning van “Daar gaat de bruid”. Dankzij de steun van vele bevriende kringen én van de Gistelse bevolking kwamen we dit echter financieel te boven. Wat onherstelbaar is en ons veel dieper raakt, is het -soms heel plots- overlijden van enkele verdienstelijke leden/bestuursleden! We “horen” hun stem en commentaar soms nog, ze horen er eigenlijk nog bij….

Variatie troef!

Onze toneelkring heeft al heel wat producties opgezet met tussendoor heel wat reisvoorstellingen en kleinere producties, zoals historische wagenspelen en evocaties (Sint-Godelieveprocessie en ‘Veurne 1900’), deelname aan tweespraken- en éénakterfestivals (U.Muyldermansjuweel in mei ’88), kindertheater,… We proberen nog altijd ons publiek te boeien door kwalitatief sterk toneel op de planken te zetten en door variatie in het aanbod te brengen: nu eens kozen we voor een stuk naar het grote publiek toe (o.m. de klassieker Oliver Twist), dan weer voor stukken met wat bijzondere inhoud (o.a. het werk van Hugo Claus, Walter Van den Broeck, Willem Elsschot). Zo blijft de balans tussen lach en doordenken in evenwicht. De jongste jaren kiezen we voor grotere producties uit het wereldrepertoire. Om die goed te kunnen brengen, zijn we overgeschakeld naar één productie per seizoen. Door de grote interesse van de jongeren hebben we in 2008 een jongerenafdeling opgericht. Koning Van Katoren en Peur?! Waren meteen een schot in de roos en weten we dat ook jongeren niet vies zijn van een stukje theater.

Stevige pijlers

Een toneelkring kan niet lang bestaan zonder enkele stevige pijlers. Niet alleen een uitgebreide spelerscast is nodig, maar evenzeer een enthousiaste technische ondersteuning voor decorbouw, licht en klank, kostumering en grime! De inzet van vakmensen is onmisbaar (en we kunnen het niet nalaten om hierbij alvast ons aller Gilbert te vermelden, maar ook wijlen Hilda, Daniël en Molly)! Bovendien moet het bestuur regelmatig eens aankloppen bij Gistelse ondernemingen, instellingen én gemeentebestuur. Allemaal belangrijke schakels. En laten we zeker de belangrijkste pijler niet vergeten: de trouwe toeschouwers. Het doet ons altijd plezier om het publiek te kunnen meeloodsen in een verhaal, in een totaal fictieve wereld die op een of andere manier toch herkenbaar is. En we zullen doorgaan! Met ambitie en met een ledenaantal dat groeit en waarbij heel wat jongeren op de GTG-kar gesprongen zijn en dat belooft!

Huidig bestuur

(vlnr.) Marc Decuypere, Penningmeester; Nolle Lernout, Publiciteit; Gilbert Vandenberghe, Decorbouw; Dieter Bocquez, Medevoorzitter; Bob Depuydt, Voorzitter;  Paul Mortier, Publiciteit & Verslaggever; Fernand Vanhee, Algemene werking; Karine Declerck, Algemene werking; Lidwina Six, Rekrutering & Algemene werking; Anita Willems, GTG Nevenactiviteiten; Linda Cheyns, Secretaris & GTG Nevenactiviteiten.